top of page

Introduksjon

Kjølesystemer

ASIC-minere produserer enorme mengder varme. Hvis den ikke behandles, kan den varme temperaturen være skadelig for maskinvaren eller til og med utgjøre brannfare. Derfor installereres ofte dedikerte kjølesystemer for å redusere temperaturen på mining farmer.

fosser

Luftkjøling

Denne metoden for kjøling er akkurat som navnet tilsier. Det innebærer bruk av ventilasjonsvifter og atmosfærisk luft for å regulere temperaturen på mining utstyr. Her spres varme ved å øke luftstrømmen over mining riggen. Selv om de fleste ASIC-maskiner kommer med innebygde høyhastighetsvifter som tvinger luftstrøm over deres interne komponenter, er det ofte nødvendig å investere i bedre kjøling.

I kaldt vær brukes omgivelsesluft blandet med varm resirkulert luft for å kjøle ned utstyret.

For å øke effektiviteten til luftkjøling er det ofte behov for energikrevende kjølekomponenter som kjølere og luftbehandlere.


Positive: Mindre utstyr
Negative: Dårligere kjøling (varme bygges opp)

Vannkjøling

Det bærekraftige alternativet for krypto mining. 

 

Væskekjøling blir i økende grad sett på som fremtidens vei for ASIC-mining. Nyere maskiner er forventet å gå mer over til vannkjøling i framtiden,  både Antminere og Whatsminere leveres med vannkjøling men det finnes også gode alternativer for å bygge om luftkjølte minere til Vannkjøling.

Fordelene med vannkjøling er klare: det bidrar til å forlenge enhetens levetid, forbedrer ytelsen og gir et mye høyere forhold mellom energieffektivitet og effekt enn luftkjøling.

 

Vannkjøling gjør det mulig for minere å ta i bruk vannkjøling i en luftkjølt formfaktor, noe som skaper utplasseringer av minere med tetthet og skalering bedre enn nedsenkingskjøling (Immersion cooling) f.eks.
 

Hva er vannkjøling?
Vannkjøling gir flere fordeler, noe som gjør det til det foretrukne valget for mange minere. Mange bransjer med lignende strømkrav, for eksempel datasenter eller høyytelse databehandling. har også gått over til vann- eller væskekjøling på grunn av ytelsen og bærekrafts-fordelene.

Sammenlignet med nedsenkingskjøling muliggjør også vannkjøling forbedret overclocking, halverer energiutgiftene til kjøling og eliminerer praktisk talt veskekostnader. I motsetning til typiske varme-avledere eller kalde plater som passerer væske over en overflate, bruker vannkjøling rekker av veskestråler for å kjøle ned ASIC minerene akkurat der varmen genereres, noe som resulterer i enestående ytelse og kjøling.

Ved å bruke vann til å kjøle ned ASIC-ene, kan ASIC-maskinene kjøre med en høyere hash hastighet i lengre tid uten å overbelaste systemet. I tillegg er vannkjøling lite vedlikeholdt, noe som gjør det til et mer kostnadseffektivt alternativ i det lange løp.

 

La oss vurdere hvordan vannkjøling gjør det mulig å ha mer effektive mining farmer som kan gjenbruke varme og nesten eliminere vannforbruk mens de bruker miljøvennlige væsker.
 

Resirkulert vannkjøling (Closed-loop)
Resirkulert vannkjøling er det grønnere kjølealternativet. En annen fordel med vannkjøling er at den gjør det mulig for minere å resirkulere vannet som brukes til å kjøle riggene. Selv om vann er en fornybar ressurs, er det ikke ubegrenset. Mining farmer som bruker vannkjøling er ofte utstyrt med et resirkulerende vannsystem med lukket sløyfe. Dette betyr at det samme vannet brukes om og om igjen, noe som reduserer mengden vann som trengs for å drive mining farmen betydelig.

Closed-loop-systemer bruker bare noen få liter vann gjennom hele systemets levetid. I motsetning til systemer med lukket sløyfe, er noen av de mest kjente vannkjølte mining farmer avhengige av anleggs forbindelser som kan bruke mange tusen liter vann per dag, noe som tømmer lokale innsjøer og vannkilder.

 

Eliminer bruk av olje
En annen fordel med vannkjøling er at det eliminerer behovet for oljebaserte kjølevesker. Olje bruker mer energi enn vann på grunn av sin høye viskositet. Når du bruker mindre energi, sparer du penger på strømregningen. Dette er en av de største fordelene med vannkjøling.

I tillegg til å være mindre energieffektive, er oljebaserte kjølevæsker også dyrere og har større miljøbelastning. De er laget av petroleum, en ikke-fornybar ressurs, og når de lekker, kan de forurense jord og vann. Vannbaserte kjølevæsker er derimot ikke-giftige og biologisk nedbrytbare. Som sådan er vannkjøling et mer bærekraftig alternativ for gruvearbeidere som ønsker å forbedre effektiviteten.

 

Fremtiden for Bitcoin Mining er grønn
Etter hvert som mining industrien modnes, vil vi se et fortsatt fokus på effektivitet og bærekraft. Å bytte til fornybar energi og forplikte seg til å redusere karbonfotavtrykk vil sette minere i en bedre posisjon. Vannkjøling er en av de mest effektive og miljøvennlige måtene å holde mining maskiner kjølige, og det vil bare bli mer populært ettersom minere søker etter metoder for å bli grønnere.

Kjølesystem mining

Immersion Cooling

Hva er nedsenkingskjøling?

Et av dagens mest utbredte flytende kjøleløsning i mining-industrien er nedsenkingskjøling. Denne metoden fungerer ved å senke hele ASIC mineren i et bad med dielektrisk olje som leder varme men ikke elektrisitet.  

Nedsenkingskjøling har sine ulemper; det er dyrere enn de fleste andre effektive kjølealternativer, kan være utfordrende å implementere i stor skala, og når minere uunngåelig trenger vedlikehold, tar det tid å rense oljen.


Oljen absorberer varmen som produseres av ASIC-ene og sprer den gjennom to mulige metoder avhengig av typen dielektrisk væske som brukes:

 

Enfase: Systemet pumper den oppvarmede væsken til en varmeveksler (En enhet som overfører varme mellom to væsker). Veksleren overfører deretter varmen fra væsken til en kaldtvannskrets og returnerer kjølevesken til badet, og starter prosessen på nytt.

To-fase: Andre kjølevesker fordamper når de når en bestemt temperatur. I denne metoden, når kjølevæsken går over til en gassform, stiger gassen, møter en kondensator  (som brukes til å gjøre et gassformig stoff til en flytende form gjennom avkjøling) og drypper tilbake i bassenget. Deretter frigjør kondensatoren varmen gjennom luften.

I begge tilfeller sprer nedsenkingsvæsken varmen fra badet, og holder temperaturen til ASIC-mineren nedkjølt på en effektiv og energi effektiv måte.

Øker ytelse og bevaring av ASIC minere
Nedsenking av ASIC maskiner i kjølevæsker sprer ikke bare varmen de produserer, men beskytter og bevarer dem også mot vibrasjoner og forurensninger som skitt eller støv. Dette bidrar til å forhindre utstyrssvikt og ødelagte komponenter, forlenger maskinvarens levetid og forbedrer ytelsen.

Redusert strømforbruk
Væsker er mye mer effektive som varmeledere enn luft. Som en konsekvens kan erstatning av vifter og AC-enheter med nedsenkings-kjølesystemer umiddelbart redusere strømforbruket med opptil 50 %. Det er viktig å huske at elektrisitet er gruvedriftens høyeste tilbakevendende kostnad. Som så har reduksjon av forbruket en betydelig positiv innvirkning på profitten.

Reduserer støy
ASIC-minere produserer betydelig støy, noe som kan være veldig irriterende og til og med skadelig for hørselen din. Nedsenkingsvæske undertrykker støy og gjør nedsenkede ASIC-er praktisk
talt lydløse.


Totalt sett gir nedsenkingskjøling økt effektivitet og kostnadseffektivitet, ikke bare som et varmeavledningssystem i seg selv, men også for ASIC maskinene. Dessuten er nedsenkingskjøling skalerbar og eksponentielt effektiv. Dette betyr at fordelene den gir er større jo større mining-driften som brukes er.

Den viktigste fordelen med å bruke denne teknologien er imidlertid energieffektiviteten.

Nedsenkingskjøling bruker mindre strøm og yter bedre enn andre kjølesystemer. Dette reduserer ikke bare kostnadene. Det reduserer gruvedriftens stadig kontroversielle miljøpåvirkning betydelig.

Kjølesystem mining
Kjølesystem mining
Luftkjøling
Vannkjølin
Immersion cooling
bottom of page