top of page

Server PSU

Server PSU
Det ligger i navnet at denne er egnet for server bruk, dermed passer den perfekt til mining med 24/7 drift. Ved bruk av Server PSU fester man et «breakout board» til strømforsyningen, og du kan hente ut så mye som 17 porter fra dette.
bottom of page