top of page

Strømforsyning 

I denne guiden vil vi forklare hvordan du regner strømforbruk og kobler opp riggen deretter. Det er alltid viktig å gjøre egne beregninger på at du supplerer mer strøm enn det som trekkes, både for å ivareta komponentene dine men også med tanke på brannsikkerhet.

Strømforsyning guide

Regne ut strømforbruk

Her vil vi ta for oss hvordan man regner ut hvor mye strøm riggen din bruker. Ut fra dette vil vi finne ut hvor stor strømforsyning den trenger.

 

Det første du må gjøre er å finne ut ditt valgte grafikkort´s TDP (Thermal Design Power), altså det maksimale strømforbruket til grafikkortet (GPU).
Multipliser det med antall GPUer du ønsker å ha i riggen din.

 

La oss bruke RTX 3080 som et eksempel med en TDP på rundt 320W. Vi ønsker å bruke 8 stk. Regnestykket blir da: 

8 (antall GPU) x 320W = 2560W

Dette blir ditt totale forbruk på GPUene på maksimal drift. Det er viktig å merke seg at dersom du bruker forskjellige GPU'er må du summere TDP for hver GPU, da det ikke er samme TDP på forskjellige GPU'er.

 

Deretter må vi tenke på hovedkort og eventuelle andre forbrukere. Vi regner på 100W som et eksempel. Neste steg er å summere strømforbruket til GPUene med hovedkortet:

 

GPU 8 x 320 = 2560W (2,56kw)

Hovedkort 1 x 100 = 100W
= 2660W

 

Ved å ha kalkulert vårt maksimale strømforbruk på riggen må vi nå kalkulere ut hvor mange PSUer vi skal ha. Tommelfingerregelen er at strømforsyningen skal dekke riggens strømforbruk x 1,25.

For å ikke overbelaste systemet vil vi med andre ord kun bruke 80% av PSU'en sin kapasitet.

 

Ved forrige utregning fant vi ut at vårt maksimale strømforbruk på riggen er 2660W. Vi fortsetter med å gange dette med 1,25 for å finne ut hvor mye watt vi trenger på våre PSU'er:

 

2660W x 1,25 = 3325W

 

Vår totale watt på PSUene blir da 3325W. Vi kan da f.eks bruke 3 stk. 1200W PSU:

 

3 x 1200 = 3600W

 

Vi er da innenfor med god margin og enda litt å gå på.

Oppkobling av grafikkort

Det er viktig å alltid supplere GPUen med nok kabler og ikke ta snarveier.
Hvis kortet har 3x 8pin kontakter, bør du bruke 3 kabler. Har kortet 2x 8pin kontakter, bør du bruke 2 kabler.


Bruk alltid tilstrekkelige kabler som tåler den mengde watt du trekker igjennom kabelen. Ved å bruke for få kabler eller en splitterkabel til GPU kan det være fare for overoppheting av kablene og i verste fall føre til brann. Splitter PCIe-kabel kan derimot brukes til å drive to risere med én kabel.

GPU med 2x 8pin kontakter

Hvordan bygge mining rigg

GPU med 3x 8pin kontakter

Hvordan bygge mining rigg

Oppkobling av riser

Når du skal koble opp en riser, bruk aldri mer enn 1 kabel for å drive riseren. Ikke koble til flere risere på samme MOLEX-kabel/ledning som har flere porter. MAKS 1 per avledning.

 

IKKE bruk SATA-kabler for risere, da SATA-kabler ikke tåler mengden watt risere trenger.

Eksempel riser

Riser kobling

Oppkobling Hovedkort

Her viser vi hvordan kablene fra ATX PSU kobles på hovedkortet. Hvordan man eventuelt kobler 2 stk. ATX PSU'er sammen ved bruk av en dobbel 24pin PSU splitter og hva de forskjellige portene på ATX PSU'en kan brukes til.

Koblingskjema ATX + Server PSU

Her viser vi et eksempel på hvordan koble opp en komplett rigg. I dette eksemplet bruker vi både ATX og server PSU sammen.

ATX forsyner her hovedkortet og vifter samt 2 stk. GPU m/risere.

Server PSU forsyner resten av GPU'ene m/risere.

 

Fordelen med å bruke både ATX og Server PSU er mindre kostnader og muligheten til flere utganger til GPU.